Bepis s.r.o. Pomáhame Vám zabezpečiť ochranu a  bezpečnosť Vašich dát a  Vašich informačných systémov. RÝCHLA NAVIGÁCIA
• Bezpečnostné projekty • Bezpečnostné systémy ESET
PRODUKTY
• Bezpečnostné projekty • Zdravotnícke Informačné systémy • Lekárenské informačné systémy • Personalistika a mzdy • Školstvo
REFERENCIE
• Kontaktný formulár
CENNÍK
• Telefónny kontakt • Adresa • email • Mapa 
KONTAKT
                               Copyright © 2014 Bepis s.r.o.
Produkty
Bezpečnostné projekty Otvorene, objektívne a zodpovedne posúdime Vaše povinnosti vyplývajúce zo Zákona na ochranu osobných údajov. Naše riešenie navrhneme tak, aby sme zabezpečili  splnenie Vašich povinností a zároveň minimalizovali negatívny vplyv na vašu prácu. Vďaka dôkladnej znalosti problematiky Vám môžeme ponúknuť vypracovanie všetkých potrebných dokumentov súvisiacich s uplatnením zákona č. 122/2013 Z.z. vo Vašej praxi : - bezpečnostný zámer, - analýza bezpečnosti informačného systému, - bezpečnostné smernice, - ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné pre dodržiavanie uvedeného zákona. Opatrenia sú navrhované tak, aby : - zabezpečili bezpečnosť informačného systému, - nemali negatívny vplyv na Vašu prácu, - minimalizovali Vaše prípadné náklady spojené so zabezpečením ochrany údajov. Bezpečnostné systémy ESET Ako Zlatý partner spoločnosti ESET dodávame jej produkty.
O NÁS... PRODUKTY REFERENCIE CENNÍK KONTAKTNÝ FORMULÁR KONTAKT PRODUKTY