Bepis s.r.o. Pomáhame Vám zabezpečiť ochranu a  bezpečnosť Vašich dát a  Vašich informačných systémov. RÝCHLA NAVIGÁCIA
• Bezpečnostné projekty • Bezpečnostné systémy ESET
PRODUKTY
• Bezpečnostné projekty • Zdravotnícke Informačné systémy • Lekárenské informačné systémy • Personalistika a mzdy • Školstvo
REFERENCIE
• Kontaktný formulár
CENNÍK
• Telefónny kontakt • Adresa • email • Mapa 
KONTAKT
                               Copyright © 2020 Bepis s.r.o.
O nás...
Bepis s.r.o. je  pôvodná slovenská spoločnosť, založená v roku 2010. Od svojho vzniku poskytuje služby v oblasti bezpečnosti informačných systémov , so zameraním na osobné údaje. Dokonalou znalosťou prostredia a dlhoročnými skúsenosťami s informačnými systémami spracujúcimi osobné údaje, dokážeme našim zákazníkom ponúknuť  optimálne riešenia bezpečnosti informačných systémov. Pri navrhovaní riešenia vychádzame z dôslednej analýzy požiadaviek a potrieb zákazníka, s prihliadnutím na osobitosť odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí. Zákazníkovi poskytujeme služby a konzultácie počas celého životného cyklu riešenia. Sme skutočným partnerom, sledujeme aktuálnosť a a primeranosť riešenia a  náš zákazník sa tak môže sústrediť na svoj vlastný biznis.
TeamViewer na vzdialenú podporu TeamViewer na
vzdialenú podporu!
O NÁS... PRODUKTY REFERENCIE CENNÍK KONTAKTNÝ FORMULÁR KONTAKT O NÁS...